Općina Brinje
 Kontakt osoba: 
Ana Šebalj
Telefon:  053 701 260
e-mail: opcina.brinje1@gs.t-com.hr


Zavičajni klub Brinjaka "Sokolac" u Zagrebu
Park Stara Trešnjevka 1
10000 Zagreb
OIB: 98943152705

Kontakt osobe:
Dragutin Perković
telefon: 01 388 44 30
e-mail:  dragutin.perkovic@gmail.com

Vera Vučetić
telefon: 053 796 090 

Bookmark and Share  |  Print
Tags: