O nama - od ideje do ostvarenja

10.02.2004.
Na sjednici Upravnog odbora Zavičajnog kluba Brinjaka «Sokolac» u Zagrebu pokrenuta inicijativa o potrebi sakupljanja kulturno-umjetničkog blaga Brinjskoga kraja.

16.10.2006.
Predstavnici Zavičajnog kluba (Miljenko Vuković, Dragutin Perković, Petar Rajković i Franjo Rajković) upoznali su načelnika općine Brinje(Ivan Lokmer) sa suradnicima i ravnateljicu Osnovne škole Luke Perkovića (Marija Vičić) o pokretanju inicijative osnivanja Muzeja narodnoga blaga općine Brinje.
 

28.09.2007.
Školski odbor Osnovne škole Luke Perkovića donio Odluku o davanju učionice u staroj školskoj zgradi na privremeno korištenje za smještaj prikupljenih predmeta odnosno eksponata.
 
19.10.2007.
Općinsko vijeće Općine Brinje donijelo Odluku o osnivanju Zbirke narodnoga blaga Općine Brinje. 

22.12.2008
.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je Rješenjem utvrdilo da Zbirka narodnoga blaga Općine Brinje ima svojstvo kulturnog dobra te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske-Listu zaštićenih kulturnih
dobara.
 
26.02.2010.
Općinski načelnik (Ivica Mesić) sa suradnicima upoznao je predstavnike Zavičajnog kluba (Dragutin Perković, Vera Vučetić i Branka Perković) i ravnateljicu Osnovne škole (Marija Vičić) s novom inicijativom (koja je i prihvaćena) da se Zbirka u cijelosti premjesti iz Škole u tzv. Duićevu kuću, koju je nužno primjereno pripremiti za stalni postav Zbirke.

 
Napomena: Lokacija Zbirke - Frankopanska 80

Bookmark and Share  |  Print
Tags: